3-11 listopada 2012

PRZEKAŻ 1% STOWARZYSZENIU DWA BRZEGI

12 | 03 | 2013

Dzięki naszej współpracy ze Społecznym Funduszem Stypendialnym każdy miłośnik filmu, sztuki i muzyki może przekazać 1% z podatku na rzecz festiwali realizowanych przez Stowarzyszenie Dwa Brzegi.

Do 30 kwietnia br. można przekazać 1% z podatku na rzecz Puławskiego Festiwalu Muzycznego Wszystkie Strony Świata lub Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. W rozliczeniu rocznych zeznań PIT należy podać nr KRS Społecznego Funduszu Stypendialnego – czyli: 0000239089. Natomiast w rubryce cel szczegółowy wpisać: Na rzecz Wszystkie Strony Świata lub Na rzecz Festiwal Dwa Brzegi.

Serdecznie i z góry dziękujemy! Obiecujemy odwdzięczyć się w sztuce!

WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA (www.festiwalwss.pl) to muzyczne święto Puław. Wznosimy muzyczne mosty między muzyką poważną, jazzową i ludową. Spoglądamy także w stronę sceny awangardowej i offowej. Zestawiamy wybitne dzieła przeszłości z nowatorskimi interpretacjami i aktualnymi trendami, przekraczamy granice – geograficzne i gatunkowe – udowadniając, że muzyka nie musi ograniczać się tylko do właściwego sobie odbiorcy, że warto sięgać po to, co dotychczas nieznane. Wierzymy, że każdy meloman, gość dużych sal koncertowych, może zachwycić się także klubowym koncertem i nieprawomyślnymi pomysłami muzycznymi. Puławy wraz z Pałacem Książąt Czartoryskich to historyczny ośrodek kultury oświeceniowej. Na przełomie XVIII i XIX wieku miasto stało się dominującym ośrodkiem narodowej kultury, w którym kwitła literatura, sztuka, muzyka i teatr. W XIX wieku było ono określane były mianem „Polskich Aten”. Obecnie Puławy stanowią ośrodek o jednym z najwyższych w Polsce współczynniku osób z wyższym wykształceniem. Jednocześnie – kładziony jest nacisk na kształcenie w naukach ścisłych i technicznych. Festiwal Wszystkie Strony Świata jest pomyślany jako wydarzenie mające służyć odbudowywaniu tradycji humanistycznej i kulturalnej tego ośrodka. Od pierwszej edycji Dyrektorem Artystycznym Wszystkich Stron Świata jest dyrygent, kompozytor i wiolonczelista Adam Klocek –  laureat konkursów wiolonczelowych, określony przez K. Pendereckiego jako jeden z najbardziej obiecujących dyrygentów młodszej generacji, dyrygował Sinfonią Varsovią, Polską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej i in.

DWA BRZEGI (www.dwabrzegi.pl) to interdyscyplinarne wydarzenie kulturalne, prezentujące cenne filmy polskie i zagraniczne (premiery, ważne filmy roku minionego i obrazy, które miały kluczowe znaczenie dla rozwoju światowej kinematografii), jak również spektakle, wystawy i wydarzenia innych dziedzin. Założeniem festiwalu jest łączenie twórcy z odbiorcą oraz literatury, muzyki i sztuk wizualnych – wszystkich dyscyplin, z których czerpie X Muza. Dwa Brzegi to projekt artystyczny, odwracający się na komercyjnego kina, przeznaczony dla miłośników sztuki. Tym, co wyróżnia festiwal na tle podobnych przedsięwzięć, jest konfrontacja różnych dziedzin i umożliwianie nieformalnych kontaktów odbiorców oraz artystów: czerwony dywan zastąpiliśmy kawiarnią festiwalową, w której każdy może spotkać swojego mistrza. Adresatami festiwalu są ci, którym kultura pozwala oderwać się od świata komercji. To dla nich tworzymy program, w którym bardzo ważny jest bezpośredni kontakt z kinem – spotkanie z reżyserem, aktorem, niespieszna rozmowa, refleksja wywołana projekcją. Program filmowy zestawia propozycje kina autorskiego, artystycznego, niezależnego, zaangażowanego społecznie, oryginalne formy kina najnowszego i młode kino europejskie. Ideą Dwóch Brzegów jest poszerzanie polskiej oferty filmowej. Prezentujemy obrazy nagradzane na najważniejszych festiwalach europejskich (Cannes, Berlin, Wenecja i in.) oraz produkcje, które nie znajdą się w repertuarze polskich kin. Przy współpracy z filmowymi uczelniami z Polski i zagranicy realizowany jest konkurs filmów krótkometrażowych, którego celem jest tworzenie sceny debiutu dla młodych twórców. Od pierwszej edycji Dyrektor Artystyczną Dwóch Brzegów jest Grażyna Torbicka – Autorka cyklu TVP2 „Kocham Kino”, członkini Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI, odznaczona Srebrnym Medalem Gloria Artis Zasłużony dla Kultury Polskiej.